Projekt Badawczo - Rozwojowy pt."Konstrukcja i technologia wytwarzania cystern kriogenicznych" prowadzony jest przez

BC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński Sp. J.

w ramach wsparcia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

nr projektu POIR.01.01.01-00-0581/16

Opis projektu

Projekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i konstrukcji cystern do transportu drogowego gazów kriogenicznych.

Zapytania ofertowe

Informacje o projekcie

BC-LDS Bobkiewicz, Cholewiński realizuje Projekt w ramach Konkursu nr 2 - Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2016 pt. "Konstrukcja i technologia wytwarzania cystern kriogenicznych” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0581/16.

Projekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i konstrukcji cystern do transportu drogowego gazów kriogenicznych.

Całkowita wartość projektu: 24348914,94 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11580121,44 PLN

Kontakt

BC-LDS Sp. z o. o.
ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: info@cysternalng.pl

Zobacz w Google Maps